סוגי חלקי חילוף ואיכותם

כמעט כל בעל רכב נתקל במצב בו הרכב צריך תיקון או טיפול במוסך. בחירה נכונה של חלקי חילוף לרכב יכולה להציל את חיי הרכב שלכם. חלקים אלו עושים את ההבדל בבטיחות הנוסעים ברכב ובאיכות הנסיעה. תיקון הרכב לאחר קביעת השמאי שיש צורך להחליף את חלקי הרכב שנפגעו כתוצאה מתאונה, יכול להיעשות בכמה סוגים של חלפים באיכויות שונות:

 

  • חלף חדש ומקורי של יצרן הרכב: חלף זה מיוצר בידי יצרן הרכב.

  • חלף חדש תחליפי תואם מקורי  (OEM): חלף זה מיוצר בידי יצרן משנה של יצרן הרכב. והוא מייצר את אותו חלף גם עבור עצמו. בסוג זה יש כמה רמות משנה לפי איכות החלף ומידת ההתאמה לסטנדרטים של החלף שיוצר עבור יצרן הרכב.

  • חלף חדש חליפי: חלף זה מיוצר על-ידי יצרן חלקים חליפיים. שאינו בהכרח מייצר חלף זה גם עבור יצרן הרכב. גם בסוג זה יש רמות משנה של חלפים חליפיים לפי איכותם והתאמתם לחלף המקורי.

  • חלפים משומשים: מתקבלים מפירוק מכוניות. על-פי רוב, חלפים אלו זהים לחלף של היצרן המקורי. אלא אם כן חל בהם שינוי עקב בלאי או תאונה.

 

 

חלקי חילוף

 

 

השימוש בחלפים חליפיים, לרבות חלקי פח, מקובל כיום בעולם. עם זאת, צריך לזכור שיש יצרנים של חלפים בעיקר חליפיים המייצרים חלפים זולים באיכות ירודה, ואלה עלולים לסכן את בטיחותו של הנוסע. ברוב המדינות ובכללן ישראל משרד התחבורה אחראי לאישור יבוא חלפים לרכב מכל הסוגים שנזכרו לעיל. משרד התחבורה נוקט את הצעדים האלה:

 

  • יבואן החלפים נדרש להמציא תצהיר נוטריוני שלפיו יצרן החלפים הוא אכן היצרן המוצהר בבקשה לייבוא החלפים.

  • על יבואן הרכב להמציא דוח בדיקה חיובי ממעבדה מוסמכת (מכון התקנים או הטכניון) שלפיו החלק הנבדק מתאים לדרישות המפורטת בתקנים בין-לאומיים שאימץ משרד התחבורה, ובחלקי פח שהחלק עומד במפרט לבדיקת חלקי פח כפי שנוסח במשרד התחבורה.

  • היבואן נדרש להמציא אישורים המעידים שהיצרן עומד בדרישות תקנים בין-לאומיים לאיכות והתאמה.

  • משרד התחבורה יוזם ביקורים אצל יבואני חלקי פח חליפיים ופחחים כדי לבדוק את המצב בשטח לאשורו.

 

 

חלקי חילוף

 

 

חלפים העומדים בכל הדרישות שפורטו לעיל מאושרים ליבוא לישראל. יש לציין כי יבואן הרכב אינו נדרש להביא את כל החלפים שהוא מייבא במשלוח ספציפי לבדיקת המעבדה המוסמכת, אלא מדגם מייצג, למשל בחלקי פח חליפיים מסוג 3 OEM נדרשת בדיקת חלק אחד של יצרן אחת לשלוש שנים, ובחלקי פח חליפיים מסוג 4 נדרשת בדיקת חלק אחד של יצרן אחת לשנתיים. חלקי פח נבדקים במעבדות המוסמכות על-פי מפרט של משרד התחבורה, הקובע דרישות איכות והתאמה בעניין עובי הפח, מבנה החלק והתאמתו לרכב. אם יש ספק בעניין תכונות החומר, המעבדה רשאית להורות על בדיקת טיב החומר. נוסף על כך, על משרד התחבורה מוטלת האחריות לפיקוח ולאכיפת החוק על מוסכים, ויבואני חלפים שמשתמשים בחלפים באיכות ירודה שהגיעו לארץ בדרכים לא חוקיות מיצרנים שאינם מאושרים. עם זאת, האחריות המקצועית לתיקון הרכב היא של בעל המוסך, ואם לפי שיקול דעתו המקצועית חלף מסוים אינו באיכות המתאימה, מוטלת עליו החובה שלא להשתמש בו.